Yüz Heykeltraşlığı

Yüz heykeltraşlığı bir cerrahi uygulamadan çok bir kavramdır.

Yüz heykeltraşlığı hakkında

Yüz heykeltraşlığı, güzel denen bir yüzü oluşturan her bir yapının bu güzelliği meydana getiriken birbirleri ile olan dengesini vurgulamak için düşünülen bir kavramdır. Bu kavram bazı deneyimlerin bir sonucu ortaya konmuştur ki bu yüzü oluşturan her bir yapının kusursuz olması sonucu otomatikleşmiş gibi güzel denemeyeceği aksine güzel bir yüzün bazı kusurları gizleyebildiğini de izah eder. Bizim yeteneğimiz yüzü oluşturan volümleri anlamak, derinlemesine değerlendirip oranları gözden geçirmek ve daha genç ve güzel görünümü sağlamaktır.

Yüzün dengesini açıklayan bir örnek burun ve çene arasındadır. Çenenin küçük olduğu durumlarda (retrogeni veya mikrogeni) burun daha büyük ve iri gözükecektir. Burun estetiği ile sadece burun korrekte edildiğinde güzel bir burun ama çok güzel olmayan bir profil meydana gelir. Kombine bir işlem ile burun ve çene estetik operasyonları ile sonuçta orantılı ve gerçekten hoşa giden bir profil olacaktır.

Yüze ait başka bir orantısızlığa da örnek verecek olursak: Malar hipoplazi (yanak çöküklüğü) yani elmacık kemiklerinin (üst çenede) az gelişmesi durumundadır. Bu az gelişme ileri seviyede olursa bazen üst çenede dişlerin dizilmesi bile sorunlu olur. Bu durumu düzeltmek için köklü (radikal) bir operasyonla çene ileri alınır. Bu durum orta veya daha hafifse o zaman yüzün düzleşmiş bir görüntüsü (elmacık kemikleri az gelişmiş) oluşur. Bu durumda alt göz kapağı daha aşağıda ve göz altı torbalanmaları erken yaşta olmaya rağmen gözükür. Ayrıca burun yanlarından ağız köşelerine dek uzanan nazolabial çizgiler çok derin gözükür. Bu durum basitçe malar (yanak) implant kullanılmasıyla bu bölgenin büyütülmesiyle kolayca çözülür.