Alın Germe (Forehead Lift)

Alın germe işlemi, yaşlanmanın ve yerçekiminin etkisiyle alın ve kaşların aşağı yönde yer değiştirmesi sonucu bu bölgenin gençleştirilmesi için yapılır.

Yaşlanma sürecinde ne olur ?

Yaşlanmanın ilk bulgularından birisi alındaki kırışıklıkların artması ve derinleşmesidir. Yerçekiminin etkisi ile kaşlar da erkek ve kadında olması gereken seviyenin altına düşer. Bazen naturel ön saç çizgimiz de aşağı plana doğru deplase olur. Bu gözlerin küçük ve daha derin görünmesine neden olur ve alında enlemesine her iki kaş arasında da boylamasına (vertikal ) çizgiler oluşur. Mimik kaslarının sürekli kasılı bir hal alması ile bu çizgiler normalde bile derin gözükür. Bu problemlerin düzeltilmesi alın germe operasyonu ile mümkündür. 40 yaşın üstündeki çoğu erkek ve kadın bu operasyona adaydır.

Alın Germe Değerlendirme ( Konsültasyon)

Doktorunuz üst gözkapağı, kaş ve göz çukurunun üst kenarını (rim) değerlendirir. Sonra kaşınızın dış kısmı ideal pozisyona getirilerek kaş düşüklüğünün derecesi saptanır.

 • Kadınlarda kaşın dış kısmı rim'in 0,5-1 cm üstünde olmalıdır.
 • Erkeklerde yüksek kaş kadınsı (feminen) görünüm verir. Onun için kaşın dış kısmı rim ile aynı veya çok az yüksek olmalıdır.
 • Hem erkek hem de kadınlarda kaşın iç kısmı ise yaklaşık rim seviyesinde olmalıdır.

İdeal kaş pozisyonu belirlenince bu defa üst gözkapakları değerlendirilir. Kaşı kaldırınca üst gözkapaklarında deri fazlalığı devam ediyorsa o zaman üst göz kapağı estetiği ile beraber kombine operasyon gerekli olduğu anlaşılır.

Alın germe operasyonundan ne beklenir.

Alın germe operasyonu genel anestezi ile yapılır. Genellikle yüz germe operasyonu veya üst gözkapağı estetiği ile beraber kombine edilir.

Bu operasyon sınıfında günümüzde iki temel yöntem vardır. Klasik operasyon ve minimal insizyon tekniği ile yapılan ' endoskopik alın germe ' dir. Klasik operasyonda kesi saç içerisinden yapılacağı için görünebilir bir iz yoktur. Alın derisi gerilir kaşlar kaldırılır. Kırışıklığa neden olan alın kasları zayıflatılır böylece kırışıklıklar daha az belirgin bir hale gelir. Ameliyat sonrası hastanın durumuna göre bir gece hastanede yatırılabilir ya da hemen evine gönderilebilir. Bu operasyonun bir varyasyonu olan endoskopik operasyonda saç içinden çizimlere uygun yaklaşık birer cm. uzunlukta 3-4 adet insizyonla (kesi) girilir endoskop ve küçük kameralar yardımıyla saçlı deri ve alın dokusu kapalı bir şekilde eleve (kaldırılıp) edilip kırışıklığa neden olan mimik adeleleri içeriden zayıflatılır, alın yukarı yönde çekilip eriyen klipslere tutturulur. Deri stapler denen dokuyla barışık malzemelerle sütüre edilir.

Limitli kaş elevasyonu yine üst gözkapağı insizyonu içinden de bu operasyon sırasında yapılabilir. Bu işleme browpexy denir. Eğer yüz germe insizyonunun üst kısmından gerçekleştirilirse bu kaş yeniden şekillendirmeye de temporal lift denmektedir.

Alın germe operasyon sonrası

Dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.

 • İnsizyonları kapattığımız stapler kullanıldıysa operasyon sonrası 7-10 günde alınır. Bunlar acısız alınır ve saç foliküllerine zarar vermeme avantajına sahiptirler.
 • Alın çevresinde morarma olabilir. Bunu önlemenin bir yolu da aktivasyonu azaltmaktır.
 • İlk birkaç gün baş ağrılarınız olabilir. Aspirin dışında parasetamol gibi kanamaya yol açmayan ağrı kesicilerle kolaylıkla kontrol altına alınır.
 • İlk birkaç hafta göz kapaklarınız tam kapanmayabilir. Bu göz irritasyonundan olur ve operasyon sonrası nemlendirici ve yapay gözyaşı kullanmak gerekir.
 • Kaşlarınız operasyondan hemen sonra beklenen yani olması gereken yerden bir miktar yüksekte durabilir. Bu durum 1-2 ayda oturacak ve normale gelecektir.
 • Alın germede, alın bölgesinde his kaybı bir risktir. Bu genellikle şakak (temporal bölge) ve rim bölgesinde sinirlerin gerilmesine bağlı olur. Çok nadir olur ve önemli bir sıkıntı yaratmaz.
 • Başka bir riskte alnımızı hareket ettirmeye yarayan sinirlerin hasarıdır. Bu durum kaş asimetrisine yol açar. Çok nadir bir komplikasyondur.
 • Çok nadir olan bir başka komplikasyon da insizyon hattı çevresindeki saç azalmasıdır. Bu durumda skar (iz) revizyonu ile kolayca önlenir.