Erkekte Meme Küçültme (Jinekomasti)

 Jinekomasti olarak bilinen bu durum, erkeklerde sık rastlanan büyümüş meme dokusunun olduğu durumlardır. 

Erkek memesi küçültülmesi hakkında

Tüm erkekler meme dokusuna sahiptir. Bir kısım erkek ise ne yazık ki kadınlarda olan boyutlarda aşırı meme dokusuna bile sahip olabilirler. Günümüzde ortalama üç erkekten birinde bu sorun vardır. Bazen de aşırı kiloya sahipken kilo verme sonucunda memelerdeki yağ dokusu kalabilmekte ve bu durumda benzer soruna yol açabilmektedir.

Bir kan testi bozukluğu (hormonal vs.) veya genel klinik muayenede bir anormallik saptanmaz genellikle bu durumda. Jinekomastiye sebep ne olursa olsun bu durum erkeklerde büyük bir utanma duygusuna yol açar. Yüzme, güneşlenme gibi durumlarda üst giysilerini çıkarmaktan çekinirler. Bu  mevcut durum diyet, egzersiz vs. ile geçmez. Tek çözüm bu dokunun (meme dokusu ve/veya yağ doku) alınması veya çok az miktarda bırakılmasıdır. Kalıcı bir normal görünüm sağlanması amaçlanır.

Erkekte meme küçültülmesi için konsültasyon

Bu görüşmede doktorunuz sizin genel tıbbi durumunuzu ve daha önceden geçirilen operasyonları sorgular. Anı zamanda aldığınız hormon, vitamin v.s.ler sorulur. Örneğin vücut geliştirme esnasında kullanılan anabolik steroidler, jinekomastiye neden olabilmektedir. Operasyon sonrası bakım ve ne beklemeniz gerektiği yine doktorunuz tarafından açıklanır.

Erkekte meme küçültme operasyonu

Bu operasyon genel anestezi veya lokal annestezi ve sedasyon ile  yapılır.

Bu operasyon iki şekilde yapılabilir:

  • Doktorunuz areola çevresinden bir insizyon(kesi) yapar ve istenmeyen meme ve yağ dokusu çıkartılır. Böyle bir girişimde iz kalmayacaktır.
  • Bir diğer genelde çok sık kullandığımız diğer yöntem ise memelerdeki fazla doku eritilip aspire edlir.  Bu teknik bize fazlalık olan dokuları parçalayıp ince kanüller yardımıyla vakum ile çekmemizi sağlar. Bu yöntem ile de hiç bir iz kalmaz. Lazer ile yağ-doku parçalayıp çekme (lazer lipoliz) ya da ultrasonik olarakyağ-doku parçalanıp (vaser, vaser hi-def) çekme imkanları da vardır.

Bazen yukarıdaki ik yöntemi de kombine olarak kullanabiliriz. Unutmayalım ki her hastada normal yani düz bir meme görünümü elde etmek zorundayız.

Jinekomasti operasyonu sonrası iyileşme

İyileşme döneminde bazı şeyleri bilmelisiniz:

  • Bir takım sertlikler ele gelebilir. En geç bir ay içinde giderek azalıp düzelecek bir durumdur.
  • Hafif ağrılarınız olabilir. Basit ağrıkesiciler yeterli olacaktır. Yine aspirin kullanımından kanama olasılığı nedeniyle sakınılır.
  • Operasyondan sonrası için emin olun. Alınan meme dokusu bird aha asla oluşmayacaktır. Hızla normale döneceksiniz. Alınan meme dokusu üzerindeki deri giderek kendini toplayacaktır.
  • Mesleğiniz ve seçilen operasyon çeşidine bağlı işe 2-7 gün içinde dönebilirsiniz. Ağır kaldırma en az iki hafta yasaktır.
  • Yüzme ve özellikle ağır sporlar en az bir ay yapılmamalıdır. Yürüme önerilir.
  • Enfeksiyon çok nadirdir. Zaten verilen antibiyotikler yeterli olacaktır.

Bazen çok nadir olarak sadece yağ çekme 8liposuction) metodlarının uygulandığı hastalarda ikinci bir operasyon kalan dokuyu almak için gerekebilir. Meme dokusunun çok büyük ve iz istenmeden yapılmasının tercih edildiği durumlarda olabilir. Bu durumda ilk operasyondan sonar şişliklerin iyice geçmesi beklenir ve sonar planlanabilir.
 

Anestezi Genel veya local+sedasyon
Hastanede kalma Aynı gün çıkılır
Dikiş alınması Emilebilen sütürler veya 7 gün
İşe dönüş 2-7 gün
Tam iyileşme 4 hafta
Operasyon sonrası bakım 6 hafta göğüs korsesi, masaj
Olası komplikasyonlar
  • Deride düzensizlik