Meme Rekonstrüksiyonu

Kişisel, ailesel veya seksüel ilişkiler nedeniyle memenin alınmasından sonra oluşan eksiklik kadında moral bozukluğu hatta depresyona neden olabilir. Oysa kanser evresi ve diğer bulguları incelenerek uygun olan bayan hastalarda kendi dokuları ve/ veya silikon protez kullanılarak tekrar meme yapılması mümkündür. Cinselliğinin ve kadınlığının önemli bir parçası olan meme yapısının hastaya tekrar geri kazandırılması hayat kalitesini ve moral durumunu yükseltecektir.

Operasyon yöntemine karar vermek

Plastik cerrah, genel cerrah ve onkolog ile konsülte edildikten sonra, mastektomi sonrası aynı seansta hemen rekonstrüksiyon kabul edilebilen yöntem olabilir. Diğer durumlarda, geciktirilmiş rekonstrüksiyon uygun bir seçimdir.Bunu saptamada hastanın medikal hikayesi, meme kanserinin türü, ameliyat sonrası radyoterapi olup olmaması değerlendirilir.

Rekonstrüksiyon için girişimler sadece silikon implant (protez) yerleştirilmesi, yeni bir meme oluşturmak için, pediküllü veya serbest kas-deri flebi kullanımı (TRAM veya Latissimus Dorsi) veya protez ve flep kombinasyonu olabilir. Diğer memenin de bu yeni yapılan meme ile simetrik olması gerekir.Büyük ve sarkık olabilen diğer meme için küçültme veya dikleştirme mammoplastisi gerekebilir.

Ameliyat ve tedavi süreci

Cerrahi girişim genel anestezi altında yapılır. Beklenmeyen bir durum olmazsa ameliyat sonrası, hasta 3-5 gün içinde taburcu edilir. Mastektomi rekonstrüksiyonu veya flep cerrahisi ameliyatından sonra tamamen iyileşme ortalama 6 hafta alır.

Meme rekonstrüksiyonunun başarısından emin olmak için düzenli muayeneler yapılmalıdır. Hastanın medikal doktoru diğer kontrollerini düzenler - örnek olarak tek bir meme alınmışsa kalan meme dokusu veya göğüs duvarında lokal nüksleri farkedebilmek için mamografi, bilgisayarlı tomografi hatta manyetik rezonanstan yararlanılır. Şüpheli radyolojik bulgular fizik muayene bulguları ile koordine edilmelidir.

Sonuç

Sonuçta meme alınmasını takiben oluşan görüntüye kıyasla hastayı çok daha fazla tatmin edebilecek özellikte yeni meme görünümü oluşmuştur. Meme başı (nipple) asıl operasyondan ortalama 3 ay sonra lokal bir operasyonla (three star flep) yeniden yapılır. Meme başı çevresindeki pigmentli görünüm için (areola) dövme (tatuaj) tıbbi boyalarla yapılır.