Yarık Dudak Damak Cerrrahisi

Neden görülür ?

Kesin bir neden genellikle bulunamaz. Ancak hamilelik sırasında alınan ilaçlar, röntgen ışını, stres, travmalar veya geçirilen bazı virütik hastalıklar, bazı vitaminlerin eksikliği veya fazlalığı suçlanmıştır. Ayrıca hastalığın kalıtımla da geçme olasılığı vardır. Dudak damak yarıkları 700-1000 doğumda bir görülebilir. Bazı toplumlarda görülme sıklığı daha fazladır.

Operasyon yönetimi nasıl ?

Bebek 6-10 haftalık olduğunda öncelikle dudak yarığı ameliyat edilir. Bebeğin anesteziden zarar göremeyecek belli bir ağırlığa ulaşması (4-5kg.) için belli bir süre beklenir. Damak yarığı ameliyatı ise, 6-18 aylık devrede yarık derecesine göre yapılır. Erken ameliyat edilen damakta ameliyat nedeni ile oluşan skar dokusu üst çene ve yüz gelişimini olumsuz etkileyebilir. Daha geç ameliyat edilirse bu defa çocuk yarık damak ile konuşmayı öğrenir ve damak onarıldıktan sonra konuşmanın düzelmesi zorlaşır.

Cerrahi onarım için kesin yaş; çocuğun sağlığına, büyüklüğüne ve cerrahın tercihine bağlıdır. Yarık damaklı bazı çocuklarda daha iyi sonuç almak için, ikinci bir damak ameliyatı gerekebilir. Diş hattında yarık bulunan çocuklarda ameliyatta yarık hattına bir kemik parçası( greft ) konması faydalı olabilir. Buna alveolar kemik grefti denir. Bu parça, kalıcı dişlerin daha iyi gelmesini sağlar. Bu ameliyat, kalıcı dişlerin gelişme hızın bakılarak 6-10 yaşları arasında yapılır. Yarık dudaklı çocuklarda dudakta ameliyat sonrası kalan skarların yani izlerin düzeltilmesi için daha ileri yaşlarda ek ameliyatlar gerekebilir.

Özellikle iki taraflı dudak yarığı olan çocuklarda kolumella adı verilen her iki burun deliğinin arasındaki kısım kısa ise uzatma ameliyatı okula başlamadan önce 6 yaş civarında yapılır. Dudak yarıklarında ayrıca ergenlik devresinden sonra 18 yaş civarında burun gelişimini tamamladıktan sonra burun ucundaki kıkırdak ve yumuşak doku şekil bozukluklarının (buna yarık-dudak burnu denir) düzeltilmesi ameliyatı yapılır. Bu ameliyatın kıkırdak yapıların daha iyi şekillendirilebildiği açık rinoplasti ile yapılması tercih edilir.

Ameliyat ve tedavi süresi :

Tedavi suresi cerrahi müdahelenin sekline göre değisebilir. Kesin bilgiyi hekiminizle görüştükten sonra alabilirsiniz.