Deri Kanserleri Tanı ve Tedavisi

Deri kanserleri, tüm dünyada en sık görülen kanser türüdür. Amerika Birleşik devletlerinde her yıl 500 binden fazla yeni vaka eklenmektedir. Deri kanserlerinin artış sıklığı da diğer kanser türlerine  göre daha hızlıdır. Deri kanserleri vücudun herhangi bir yerinde olabileceği gibi çoğunlukla  yüz, baş ve boyun bölgesinde görülmektedir. Metaztaz olarak saptanan kanser türlerinin çoğunun primeri  (asıl) bulunamamışsa bu durum da yine deri kaynaklı kanserlerden şüphelenilir.

Kimlerde ve neden deri kanseri olur?

Asıl neden güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarıdır. Solaryum yani yapay güneş ışını ve brozlaştırıcılarda buna dahildir. Herkeste deri kanseri görülebilir. Deri tipi, ırk, yaş, nerede yaşadığınız ve ne yaptığınızla doğrudan ilgili değildir.

Aşağıdaki faktörler varsa risk belirgin artar !

Deri renginiz açık renk ve çiller mevcutsa, açık renk göz rengi ve saçlı iseniz, ailede deri kanseri hikayesi varsa, güneşli yerde veya açık havada çok vakit geçiriyorsanız, güneşli bir ülkede yaşıyor ve yüksek rakımda bulunuyorsanız, ergenlik veya büyüme dönemindeki akne tedavinizde radyasyon tedavisi görmüşseniz risk belirgin artar.

Deri kanser tipleri Nelerdir ?

En sık görülen deri kanseri 'bazal hücreli karsinom'dur. BCC, en az tehlikeli olup çok yavaş büyür ve nadiren metastaz yapar. Hayatı nadiren tehdit eder ancak lokal olarak ciddi hasar verir ve yıkım oluşturur. ( örneğin göz kenarlarında ).

' Skuamöz hücreli karsinom ' diğer en sık görülen tip deri kanseridir. SCC, en sık üst dudak, yüz ve kulaklarda görülür. Uzak mesafelere lenf nodlarına ve iç organlara yayılım yapabilir. Eğer tedavi edilmezse hayatı tehdit eder.

' Malign melanoma' en tehlikeli deri kanseridir. MM,daha az görülmekle beraber insidansı hızla artmaktadır. Eğer erken evrede teşhis edilirse tamamen tedavi edilebilir. Çok hızlı davranılmadığı durumlarda ise malign melanom tüm vücuda yayılır ve metastazları ile ölüme neden olur. Yüzünüzde, ellerinizde ya da vücudunuzda bir aydan daha uzun süre iyileşmeyen kapanmayan yara fark edildiğinde zaman geçirmeden doktora başvurmak gerekir. Şüpheli yaralardan ufak bir parça alınarak (biopsi) yapılacak olan patolojik inceleme ile yaranın kanser olup olmadığı ve hangi tip olduğu belirlenecektir. Ayrıca bu yolla ne tip bir yara ise buna göre uygun tedaviye karar verilecektir.

Operasyon yöntemi nedir?

Deri kanserlerinde birinci tedavi seçeneği; cerrahi tedavi yani kanserli kısmın yeteri kadar dışından çıkarılmasıdır. Geride kanserli bir hücrenin kalmadğı önemlidir ve bu da operasyon sırasındaki patolojik tetkikle belirlenir. Deri kanseri küçük boyutlarda ve çok derin yerleşimli değil ise hızlı ve kolay bir şekilde basit eksizyon uygulanıp onarılır. Hemen hiçbir iz bırakmaksızın işlem tamamlanır. Eğer daha büyük bir kanser mevcutsa ve lenf nodlarına da yayılımda varsa bu bölgelere de operasyon şarttır. Kanser cerrahisinde birinci amaç tüm kanserli kısımların çıkarılmasıdır. Eğer cerrahi olarak çıkarılabilmesi mümkün olmayacak kadar genişlemiş ya da kontrol edilemeyecek şekilde diğer bölgelere ya da organlara yayılım olmuşsa radyoterapi (ışın tedavisi ) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) gibi diğer yöntemlere başvurulur. Bazen bu tedaviler olası bir operasyon öncesinde de yapılmaktadır.

Rekonstrüktif (Onarıcı) teknikler nelerdir ?

Deri kanserlerinin cerrahi tedavisi, basit eksizyon ile daha kompleks onarımların yapıldığı rekonstrüktif teknikler arasındadır. Burun, dudak ve göz bölgesinde bu tekniklerden yararlanılır. Amaç kanserli dokuyu etkili bir şekilde eksize yani çıkarttıktan sonra estetik kaygılarda göz önünde bulundurulup onarmaktır.