Damarsal Yapıların Tedavisi

Neden uygulanır

Deride normalde görünmeyen damarların genişlemeleri sonucu görünür hale gelmesi yani telenjektaziler, doğuştan veya sonradan ortaya çıkan damarsal kitleler( hemanjiom ), kalıtsal olan doğum lekeleri , damar benleri (spider anjioma) estetik açıdan kişileri rahatsız eden problemlerdir.

Operasyon Yöntemi

Bacaklarda oluşan telenjektaziler çoğu zaman varislere eşlik edebilir. Bu nedenle hasta laser tedavisine alınmadan önce mutlaka uzman hekim tarafından değerlendirilir. Varisleri için gerekiyorsa cerrahi veya skleroterapi ( ilaç enjeksiyonu ) uygulanır. Sonrasında estetik olarak görünümün iyileştirilmesi için telenjektaziler Nd YAG laser ile ortadan kaldırılır. Günümüzde lazer tedavileri damar içi veya damar dışı olmak üzere kullanılmaktadır.

Laser ışığı damarsal lezyonlar içindeki kan tarafından emilir ve ısıya dönüşür. Böylece damarların büzülmesi ve ortadan kalkması sağlanır.

Doğuştan itibaren mevcut veya sonradan ortaya çıkabilen hemanjiom yani damarsal kitlelerin tedavisi hasta ne kadar erken ve lezyon ne kadar küçükse o kadar başarılıdır. Bunları tedavisinde krioterapi (dondurma), skleroterapi, lazer ve bazen cerrahi eksizyon uygulanmaktadır. Bazı durumlarda ise kombine tedaviler uygundur.