Yara ve Yanık İzleri Tedavisi

Neden uygulanır ?

Yara ve yanık izlerinin (skar) ve giderilmesinde ilk prensip, izin olgunlaşmasının beklenmesidir. Yani yara iyileşmesini tamamlamalıdır. Bu süre en az 6 aydır. Etrafı kızarık, deriden kabarık durumda bazen kaşıntılı olan izler en rahatsız edici olanlarıdır. Bu özellikler, izin daha henüz olgunlaşmadığını gösterir. Bazı izler sınırlarının üzerinde düzensiz olarak iyileşir. Özellikle parçalı kesilerde, dikiş sırasında deri parçalarının aynı seviyede dikilememesi, seviye farklarını ve düzensiz yüzeyleri oluşturur.

Operasyon yöntemi nedir?

Tedavide esas yöntem yine izin biraz etrafından kesilerek skar dokusunun çıkarılması ve tekrar ince dikişlerle dikilmesidir. İzlerin kötü iyileşmesini etkileyen bir diğer faktör ise gerginliktir. Dikiş hattı ne kadar gerginse, daha sonra oluşacak skar o kadar kötü olacaktır. Özellikle gergin bölgelerdeki geniş izlerin tekrar kesilip dikilmesi iyi sonuç vermez çünkü zaten gergin olan bölge, izin çıkarılmasından sonra daha da gergin olacaktır. Yani her izi düzeltmek mantıklı olmayabilir.

Bu durumda gerginliği azaltmanın yollarından biri, "doku genişletme" ( expander ) yöntemidir. Bu yöntemde, iz bulunan bölgenin hemen yakınına deri altına silikon yapısında özel bir balon yerleştirilir. Ameliyattan bir süre sonra (15 gün) balon, yine deri altına yerleştirilmiş olan haznesine serum fizyolojik enjekte edilerek yavaş olarak şişirilir. Balon şişerken, üzerindeki deriyi genişletir ve büyütür. Yeterli genişleme sağlandıktan sonra ikinci ameliyatta balon çıkartılır. Skar yani iz çıkarıldıktan sonra, büyütülmüş olan deri bu bölgenin gerginlik olmadan kapatılmasını ve onarılmasını sağlar.

Ameliyat ve tedavi süresi nasıldır?

Yara ve yanık izlerinin düzeltilmesinde teşhisinin ve tedavi süresinin zamanı her yara ve yanık izine göre değişebilir. Geniş bilgiyi uzman doktorunuzdan alabilirsiniz.